Werkwijze

Elke training begint met een grondige intake. We onderzoeken uw taalniveau en kijken wat u wilt bereiken. Daarna stellen wij in overleg met u een leerplan op met meetbare doelen, het aantal trainingssessies, het tijdsbestek en de aard van de training. Wij willen er voor zorgen dat onze cursisten hun doelen halen. Daarom hechten wij veel waarde aan een goed contact met u tijdens het traject. Zo kunnen we er samen voor zorgen dat u het optimale haalt uit uw taaltraining.
Meijers Taaltrainingen betekent voor u:
English
info@meijerstaaltrainingen.nl • webdesign:ŠJelske Boonstra [ontwerp]