• English

Over Joy Meijers-Markus

Meijers Taaltrainingen staat onder leiding van Joy Meijers-Markus. Joy komt oorspronkelijk uit Zwitserland en heeft de Duitse taal en cultuur als achtergrond. Zij is tweetalig opgegroeid, in het Engels en Duits. In Zwitserland heeft Joy de studies Russische en Engelse taal- en literatuur afgerond. Daarna heeft zij een jaar in Moskou en Sint Petersburg gestudeerd. Sinds 1997 woont Joy in Amsterdam. Als kosmopoliet en met haar tweetalige achtergrond heeft zij goed inzicht in de problemen van de lerende expat.

Joy heeft ook ervaring als tolk en vertaalster. Zij is door haar beroep met zeer uiteenlopende vakgebieden in aanraking gekomen.

Daarnaast is Joy als support coördinator in de ICT werkzaam geweest. Een 3-jarige beroepsopleiding hypnotherapie en bijna 7 jaar werkervaring bij de Medische Opvang voor asielzoekers hebben er toe bijgedragen dat zij over goede communicatieve vaardigheden beschikt.